Điạ chỉ: 34-Liền Kề 9 Tổng Cục 5- Bộ Công An, Tân Triều, Thanh Trì, TP.Hà Nội
Holine
0989151450

Máy Phay Jtekt FV965S

Máy Phay Jtekt FV965S

Máy Phay Jtekt FV965S

Tốc độ trục chính: 8000 rpm  
Giá: Liên hệ
Gọi ngay: 0989151450 - 0989151450 (24/7)

Specification

Specification

 
    FV965S FV1165S FV1365S      
Table dimensions
  mm 1,100
×
650
1,300
×
650
1,450
×
650
     
Stroke
X-axis mm 900 1,100 1,300      
Y-axis mm 650    
Z-axis mm 600    
Rapid feedrate
(X,Y,Z)
  m/min 30、30、24    
Spindle speed
  min-1 8,000(BT#40)/6,000(BT#50)    
Spindle noses taper
  - BT#40/BT#50    
Number of holdings tool ATC
  Number of 32(BT#40)/30(BT#50)  

 

Hình ảnh:

Đang cập nhật...